1_electric-citrus-juicer_J-15
1_electric-citrus-juicer_J-15

2_electric-citrus-juicer_J-15
2_electric-citrus-juicer_J-15

6_electric-citrus-juicer_J-15
6_electric-citrus-juicer_J-15

1_electric-citrus-juicer_J-15
1_electric-citrus-juicer_J-15

1/3

J-15

CITRUS SQUEEZER / JUICER (500 ml) 

1_electric-citrus-juicer_J-17
1_electric-citrus-juicer_J-17

2_electric-citrus-juicer_J-17
2_electric-citrus-juicer_J-17

1_electric-citrus-juicer_J-17
1_electric-citrus-juicer_J-17

1/2

J-17

1.2 LITER CITRUS JUICE EXTRACTOR 

1_juice-extractor_JC-452W
1_juice-extractor_JC-452W

2_juice-extractor_JC-452W
2_juice-extractor_JC-452W

1_juice-extractor_JC-452W
1_juice-extractor_JC-452W

1/2

JC-452W

JUICE EXTRACTOR - WHITE 

1_juice-extractor_JC-452B
1_juice-extractor_JC-452B

2_juice-extractor_JC-452B
2_juice-extractor_JC-452B

1_juice-extractor_JC-452B
1_juice-extractor_JC-452B

1/2

JC-452B

JUICE EXTRACTOR - BLACK 

JC-500
JC-500

JC-500(2)
JC-500(2)

JC-500
JC-500

1/2

JC-500

POWER JUICE EXTRACTOR 700W (STAINLESS STEEL)