MPI-41
MPI-41

MPI-41
MPI-41

1/1

MPI-41

GARMENT STEAMER & IRON

MPI-45
MPI-45

MPI-45
MPI-45

1/1

MPI-45

FOLDABLE TRAVEL IRON

MPI-52
MPI-52

MPI-52(2)
MPI-52(2)

MPI-52
MPI-52

1/2

MPI-52

STEAM/ DRY/ SPRAY/ NON-STICK COATING IRON  

MPI-53
MPI-53

MPI-53(2)
MPI-53(2)

MPI-53
MPI-53

1/2

MPI-53

STEAM/SPRAY / DRY IRON- BLACK 

MPI-54
MPI-54

MPI-54(2)
MPI-54(2)

MPI-54
MPI-54

1/2

MPI-54

STEAM/ DRY/ SPRY/ NON-STICK COATING IRON

MPI-59B
MPI-59B

MPI-59B(2)
MPI-59B(2)

MPI-59B
MPI-59B

1/2

MPI-59BK

IRON WITH RETRACTABLE CORD (FULL- SIZE)

MPI-59W
MPI-59W

MPI-59W(2)
MPI-59W(2)

MPI-59W(3)
MPI-59W(3)

MPI-59W
MPI-59W

1/3

MPI-59W

IRON WITH RETRACTABLE CORD ( FULL-SIZE)

MPI-59R
MPI-59R

MPI-59R(2)
MPI-59R(2)

MPI-59R
MPI-59R

1/2

MPI-59R

IRON WITH RETRACTABLE CORD (FULL-SIZE)

MPI-60
MPI-60

MPI-60(2)
MPI-60(2)

MPI-60(3)
MPI-60(3)

MPI-60
MPI-60

1/3

MPI-60

STEAM / SPRAY/ NON-STICK / DRY IRON (FULL-SIZE)

MPI-61
MPI-61

MPI-61(2)
MPI-61(2)

MPI-61(3)
MPI-61(3)

MPI-61
MPI-61

1/3

MPI-61

FULL SIZE STEAM/ SPRAY/ DRY IRON - RED

MPI-62
MPI-62

MPI-62(2)
MPI-62(2)

MPI-62(3)
MPI-62(3)

MPI-62
MPI-62

1/3

MPI-62

FULL SIZE STEAM / SPRAY / DRY IRON - BLACK

MPI-70
MPI-70

MPI-70(2)
MPI-70(2)

MPI-70(3)
MPI-70(3)

MPI-70
MPI-70

1/3

MPI-70

CLASSIC STEAM / SPRAY IRON 

MPI-90BK
MPI-90BK

MPI-90BK(2)
MPI-90BK(2)

MPI-90BK
MPI-90BK

1/2

MPI-90BK

STEAM IRON WITH AUTO SHUT-OFF (BLACK)

MPI-90W
MPI-90W

MPI-90W(2)
MPI-90W(2)

MPI-90W
MPI-90W

1/2

MPI-90W

STEAM IRON WITH AUTO SHUT-OFF (WHITE) 

MPI-90R
MPI-90R

MPI-90R(2)
MPI-90R(2)

MPI-90R
MPI-90R

1/2

MPI-90R

STEAM IRON WITH AUTO SHUT-OFF (RED)